mlsdecor      +9821284296@

بعد از جلسات رایگان و بازدیدهای رایگانی که برای شما در گروه معماری زندگی مدرن در نظر گرفته می شود حالا به مرحله ی عقد قرارداد می رسیم تا بالاخره به بررسی جهت های مختلف پروژه و لیست هزینه ها بپردازیم.در این مرحله پیش فاکتور صادر می شود و قرارداد بسته می شود نکته ای که در این بخش داریم این است که باید دقت کنید پروژه های ساختمانی با توجه به اوضاع اقتصادی به صورت روزانه فاکتور می شوند و مصالح بعد از خرید به مبلغ پروژه اضافه می شوند.

عقد قرارداد در گروه معماری زندگی مدرن، در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، بعد از مشاوره های تلفنی و بازدیدهای رایگان کارشناسان زندگی مدرن، قیمت قرارداد طرحی به کارفرمایان عزیز اعلام می گردد. با توجه به فضا، متراژ خانه و سبکی که کارفرما برای طراحی و اجرای محیط انتخاب می کند، قرارداد آن ها تنظیم می شود.

بعد انجام کار طراحی و نشان دادن آن به کارفرما، ادیت ها و اصلاحات لازم روی طراحی اعمال می شود. بعد از تایید کارفرما، متریال ها و مواد مورد نیاز در پروژه به کارفرما اعلام می گردد. بعد از این کار، هزینه تقریبی پروژه در گروه زندگی معماری مدرن، برآورد شده و به صورت پیش فاکتور خدمت کارفرمای عزیز صادر می شود. با توافق با کارفرما، قرار داد اجرا با ایشان بسته می شود.

در قرارداد هر کدام از پروژه ها، چه طراحی و چه اجرا، زمان تقریبی انجام پروژه به کارفرما اعلام می گردد.گروه معماری زندگی مدرن خود را موظف می داند پروژه هایی که به آن محول می شود را در همان مدت تخمین زده شده، به کارفرما تحویل دهد.

مرحله ی بعد از عقد قرارداد مرخله ی اجرای پروژه می باشد.